Automatické závory

Automatické závory

Automatické závory

závory

Automatické závory

Závory jsou určené pro soukromá, veřejná a firemní parkoviště s moderním funkčním designem a celou řadou praktických funkcí. Závory se montují na betonový základ, který by měl sahat do nezámrzné hloubky tj. 80 cm. Nezapomeňte na přívod 220V uprostřed základu a také na ovládací kabely. Velikost základu a schéma elektropřípravy Vám rádi zpracujeme na konkrétní případ. Závory by z bezpečnostních důvodů měly být umístěny pouze pro provoz vozidel.
Průchody pro pěší by měly být mimo pracovní prostor závory, a řešeny samostatně. Ovládání závory můžete zvolit spínačem, klíčovým spínačem, kartovým systémem, čipovou klíčenkou nebo dálkově.
Jako bezpečnostní prvek závory doporučujeme fotobuňky, které hlídají prostor v pracovní zóně závory. Intenzivní použití Nový 24 Vdc pohon může být intenzivně používán dlouhodobě. Díky této vlastnosti je ideální pro soukromá, veřejná nebo průmyslová parkoviště, vystavená během dne frekventovanému provozu.